Ivan Zafranović, Irimi nage seminar v Rijeki, 08.-09. april 2017