Treniranje z orožjem

Bukiwaza Tehnike z orožjem
Ken Meč
Bokken Leseni meč
Aiki-ken Aikido meč / aikido šola meča
Jo Palica
Aiki-jo Aikido palica / aikido šola palice
Shiho-giri Rezati v 4 smeri
Happo-giri rezati/udarjati/ubadati v 8 smeri
Suburi Osnovne vaje z orožjem
Jo-suburi Osnovne vaje z jo-jem, 20 vaj / gibanj
Bokken-suburi Osnovne vaje z lesenim mečem, 7 vaj / gibanj
Kumi-tachi Napredna vaja s partnerjem / borbene tehnike z mečem
Kumi-jo Napredna vaja s partnerjem / borbene tehnike s palico
Ken-tai-jo Obramba z jo-jem proti ken-u
Jo-dori Odvzemanje jo-ja (uke s palico napada golorokega tori-ja ki mu odvzame oružje)
Jo-nage Tehnike metov s pomočjo jo-ja (golorok uke napada torija, ki se brani)
Tachi-dori Odvzemanje meča (uke z mečem napada golorokega tori-ja ki mu odvzame orožje)
Tanto Nož (leseni za trening)
Tanto-dori/Tanken-dori Odvzemanje noža

Leave a Reply