Rojen je leta 1973. v Zagrebu. Z borilnimi veščinami se ukvarja 26 let. Aikido trenira od leta 1994. Konec leta 1998. se je srečal s Paolo Corallini Sensei-jem in od takrat se posveča učenju izvirnega aikida iz Iwame, ki ga je učil legendarni Morihiro Saito Shihan (1928-2002.), 9. dan Aikikai.
Naslednje leto na seminarju v Rimu končno spozna Saito Sensei-ja, ki je na njega pustil tak vtis, da še bolj krepi željo po učenju in nadaljnjem razvoju tradicionalnih aikida, kot ga je učil Morihei Ueshiba.

Leta 1999. ustanovi prvi klub Iwama ryu aikida na Hrvaškem (Aikido klub izvor) in postane predstavnik Saito Sensei-ja na Hrvaškem. Danes nosi naziv 5. DAN Aikikai (26.10.2013) in 4.DAN Iwama Takemusu Buki waza (Aiki-ken in Aiki-Jo). Je pobudnik začetkov tradicionalnega aikida v Sloveniji ter Bosni in Hercegovini, za katere je tudi koordinator in inštruktor za polaganja.

Je eden od ustanoviteljev hrvaške aikido zveze (HAS), ki je od leta 2008. polnopravna članica Hrvaškega olimpijskega odbora.
Trenutno je tehnični direktor HAS-a in nadzira kakovost Aikida ter vodi usposabljanja za inštruktorje iz vse Hrvaške.

Hrvaška aikido zveza je bila s 1. aprilom 2013 s strani Hombu doja iz Tokija tudi uradno priznana kot zveza, ki na hrvaškem širi Aikido.

Aikikai_HAS

Leave a Reply